Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Chử nhật đứng

Kích thước:

Màu sắc: Đen, vàng

Số trang:

Phong cách: Đơn giản, bắt mắt

(Visited 1 times, 1 visits today)