Ngành nghề: Ẩm thực Hình dáng: Chử nhật đứng Kích thước: Màu sắc: Đen, vàng Số